Denne hjemmeside indeholder sponsoreret indhold

En dreng der får lektiehjælp

Få skræddersyet lektiehjælp fra GoTutor

Lektiehjælp folkeskole

Lektiehjælp gymnasiet

Hvem er GoTutor?

GoTutor er en dansk virksomhed, der tilbyder lektiehjælp til børn og unge. Det er vores ønske at medvirke til at give vores elever en god fremtid i det danske uddannelsessystem. Det betyder for os såvel bistand til de faglige udfordringer som hjælp til større skoletrivsel.

Vi har fokus på at give eleverne succesoplevelser via overblik og faglig forståelse og derigennem øge deres selvtillid og motivation for skolen og skolearbejdet. Så bliver det igen sjovt at gå i skole.

Hos GoTutor tilpasser vi undervisningsforløbet til dit barns helt konkrete udfordringer, niveau og behov. Vi har et omfattende team af undervisere med forskellige kompetencer, hvilket gør det muligt for os at matche dit barn med en underviser, der er særligt kvalificeret til at hjælpe dit barn lige præcis dér, hvor han eller hun har brug for det.

En lille pige der modtager undervisning

Hvordan fungerer lektiehjælp ved GoTutor?

Det er altid vores udgangspunkt at finde en lektiehjælper, der i særlig grad matcher eleven. Det gælder såvel fagligt som personligt. Vi er alle forskellige, og der er bare nogen, vi passer bedre sammen med end andre - nogen, vi i højere grad er på bølgelængde med. Den ideelle lektiehjælper - eller mentor - er i stand til at planlægge sin undervisning, så den passer til dit barns læringsstil, og kan justere og optimere sin undervisning undervejs. Det er vores erfaring, at kemien og venskabet mellem underviser og elev kan have stor betydning for forløbet.

Inden et forløb med en elev startes op, kortlægger vi nøje, hvad der skal prioriteres i undervisningen. Alle vores forløb har 100 % fokus på eleven og dennes behov. Lektiehjælp skal opleves som relevant og som noget positivt, der ud over at styrke fagligheden øger motivationen og den generelle skoletrivsel. Nogle elever foretrækker at få lektiehjælp online. Det kan GoTutor også tilbyde. I den online undervisning kan elev og underviser med hjælp fra nutidens teknologiske løsninger let samarbejde om lektier og opgaver.

En dreng der er glad for sin underviser
Kvalitetssikring af underviserne

Kvalitetssikring

Hvordan sikres kvaliteten af lektiehjælpen?

Lektiehjælp er ikke bare lektiehjælp - den skal være god og gøre en forskel! Børn og unge kan have behov for støtte i mange forskellige fag og på mange forskellige niveauer.

GoTutors undervisere har forskellige faglige baggrunde. Før de ansættes, screenes de grundigt med henblik på deres faglige kompetencer, personlighed og pædagogiske evner, hvorefter de uddannes via et internt uddannelsesforløb i at arbejde med de meget varierede faglige udfordringer og problemstillinger, som eleverne oplever. Desuden uddannes de i at skabe trygge rammer for læring for eleverne samt de bedste betingelser for, at eleven kan udvikle sig såvel fagligt som personligt. Vi har undervisere, der kan hjælpe i alle fag.

Da GoTutor er en del af Egmont, er det muligt for os at give underviserne adgang til førende eksperter og kvalitetsmaterialer fra Alinea, MatematikFessor og Praxis til brug for deres lektiehjælp.

Børn der modtager lektiehjælp
Hvem er underviserne ved GoTutor?

Alle GoTutors undervisere er fagligt stærke i de fag, de underviser i: De har fået topkarakterer, og de brænder for at undervise. Deres uddannelsesmæssige baggrund varierer. Mange er selv studerende, fx i gang med gymnasiet, eller de går på en af vores mange videregående uddannelser. Vi har lektiehjælpere, der går på Aarhus eller Københavns Universitet, på en læreruddannelse, DTU, ITU eller noget helt andet. De har altså et solidt fagligt fundament, og de kan ofte undervise i adskillige fag.

Det er dog ikke nok at være fagligt stærk for at kunne yde god og skræddersyet lektiehjælp. Den optimale lektiehjælp afhænger også af underviserens pædagogiske evner. Alle lektiehjælpere får derfor en grundig videreuddannelse hos os for at sikre, at de kan tilpasse deres undervisning til den enkelte elev. De bliver uddannet i at yde lektiehjælp, og de får adgang til undervisningsmaterialer af højeste kvalitet fra MatematikFessor, Alinea og Praxis. Vi klæder alle undervisere godt på til opgaven!

Grundlagt
2014
Passionerede lektiehjælpere
1.500+

Fordele ved GoTutor

Det siger kunderne
Hvad siger kunderne om GoTutors lektiehjælp?

GoTutor har meget tilfredse kunder, såvel elever som forældre! De giver 5 stjerner på Trustpilot, og GoTutor er således Danmarks bedst bedømte lektiehjælp.

Lektiehjælp pris
Hvad koster lektiehjælp ved GoTutor?

Lektiehjælp ved GoTutor har en fast pris, nemlig 299 kr. per time. Der kommer ingen gebyrer eller andet med småt til derudover, og eleverne betaler kun for de timer, de bruger.

Hvordan tilbyder GoTutor lektiehjælp på folkeskoleniveau?

Mange børn oplever - desværre - udfordringer i løbet af deres år i folkeskolen. Der er mange fag og meget at lære. Børn, der har det svært med et eller flere skolefag, vil ofte miste selvtilliden, motivationen for at kaste sig over det, der er svært, og måske helt miste lysten til at gå i skole.

Privat lektiehjælp kan være dét, der gør hele forskellen. Lektiehjælp, der er omhyggeligt tilpasset den enkelte elev, kan give de succesoplevelser og ahaoplevelser, der øger forståelsen for faget og samtidig gør, at selvtillid og trivsel styrkes. En lektiehjælper kan tilbyde en hjælpende hånd og kan give barnet ro og tryghed i undervisningssituationen, hvor det kun er netop denne elev og hans eller hendes behov, der er i fokus.

GoTutor tilbyder lektiehjælp i alle fag i folkeskolen. Mange kæmper med dansk og matematik, andre med engelsk, tysk, fysik, samfundsfag eller noget helt andet. Vores elever kan være udfordret i et enkelt eller flere fag. Er der tale om flere fag, vil vi tilstræbe at finde én lektiehjælper, der kan hjælpe i samtlige fag, men hvis det ikke er muligt, kan det sagtens fungere med flere lektiehjælpere. Igen handler det om at finde det bedste match mellem eleven og underviseren.

Folkeskolen er en vigtig brik i alle børns uddannelse, og den skal gerne være præget af glæde og lyst til at lære og udvikle sig.

Børn der modtager undervisning
Hvordan tilbyder GoTutor lektiehjælp på gymnasialt niveau?

Der er mange fag i gymnasiet, og der er mange lektier. Samtidig er der for manges vedkommende store forventninger til resultater og karakterer. Det kan være et stort pres at kæmpe med fag og lektier, samtidig med at man ved, at fremtidsdrømmene kan blive svære at komme i nærheden af. Her kan GoTutor hjælpe med skræddersyet lektiehjælp, der har fokus på de helt konkrete udfordringer, en elev står overfor.

Vores mange dygtige undervisere kan hjælpe med de faglige udfordringer og med at få styr på mængden af lektier og opgaver i en travl hverdag, hvor der også skal være tid til andre ting som fx sport og socialt samvær. De er også dygtige til at opbygge elevernes motivation og tro på, at det kan lykkes at komme i mål med de ønskede resultater.

GoTutor kan tilbyde privat lektiehjælp, hvad enten der er tale om STX, HTX, HHX eller HF, og vi kan hjælpe med såvel de daglige opgaver som SRP, SRO og eksamenshjælp. Vi kan tilbyde hjælp i alle de gymnasiale fag og på alle niveauer.